661 EDA VEEROJA

661 EDA VEEROJA

Pärandkultuurihoidja, talunik

Sündinud 30.08.1962 Rõuges, Võrumaal.

Olen väikeettevõtja Eestimaa kagunurgas ja tõestan endale igapäevaselt elu võimalikkust MAAL. Tegutsen selle nimel, et kõigil ettevõtjatel oleks kättesaadav samaväärne ettevõtluskeskkond, infrastruktuur ja teenused. Jätan oma lastele ja neist järgmistele põlvkondadele alles MAARAHVA hingesideme maa, metsa ja veega ning parema tervise, kui suudan lasteasutuste, koolide, hooldekodude ja kaitseväe toidu hangetesse viia muudatuse: tervislik, lähiümbruses kasvatatud, traditsiooniliste maitsetega ja meie aastaaegadest lähtuv. Elurikkuse säilimiseks vajame stabiilset ettevõtluskeskkonda ja tervest mõistusest lähtuvat, ka väikeettevõtjale jõukohast reeglistikku.

Miks?

MTÜ Eesti Maaturism nõukogu liikmena ja UMA MEKK kohaliku toidu märgise aktivistina olen osalenud erinevates töörühmades, kus planeeritakse maaelu ja ettevõtluse alusdokumente. Jah! Meie väikeettevõtjad ja põliselanike kogukonnad, oleme mõnikord isegi kutsutud ja kaasatud. Aga seni mitte piisavalt ära kuulatud ja arvestatud.

Naisena ja emana tunnen ma vastutust maa, metsa, meie laste ja meie pärandi ees. Siiani olen ise väikesi käegakatsutavaid muutusi teinud, kuid sellest ei piisa. Usun, et saan maal tegutseva ja väärtuslikku loomulikku elamisviisi viljeleva väikeettevõtja toimetulekut  Elurikkuse Erakonnas parendada. Tuua aruteludesse enam PÄRIS MAA teemasid ja leida neile eluterveid lahendusi seadusandlikes aktides.

Kuidas?

Elurikkalt

Elutervelt

Põliselanike õigusi arvestades

Väärikat elu ja vananemist võimaldades

Osapooli ära kuulates argumenteeritud diskussioonis

Põliskultuuri ja põliskeeli säilitades

Kohalikku, tervislikku ja aastaaegade vaheldumist väärtustades

Visalt ja järelejätmatult

Ehedalt ja omas keeles :-)

Kontakt: www.mooska.eu

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee