Tuvastasime empiiriliste andmete varal, et õiguskantsleri büroo eksis oma oletuses, millega õigustas ERR nõukogu ebaseaduslikku käitumist. Parteid siiski ei esitanud 125 liikmelisi nimekirju selleks, et pääseda ERR teledebatti. ERE jaoks jääb ka arusaamatuks õiguskantsleri büroo loogika, et kui keegi on harjunud teisi diskrimineerima, siis selle likvideerimine võiks olla neile solvav. Selline loogika ei ühildu EV Põhiseadusega.

Jaga seda elurikkust ka teistega!