Tere tulemast!

Bürokraatiaohvrite Memoriaal on loodud Elurikkuse Erakonna poolt, et tõmmata avalikkuse tähelepanu ülereguleerimisele ja liigsele bürokraatiale, millesse upuvad nii ettevõtjad, eraisikud kui ametnikud ise. Miks on tegutsemisvabadus Eestis peaaegu alati kammitsetud arvukate reeglite, regulatsioonide ja kontrollimise poolt?


Elurikkuse Erakond väärtustab ausat, vaba, lihtsat, kvaliteetset ja hoolivat seadusruumi. Avalike asutuste ja avalike teenistujate eeesmärk on ennekõike inimeste ja ettevõtete eneseteostuse võimaldamine ja huvide ristumise puhul paindlike lahenduste leidmisega abistamine. Heatahtlikul ja avatud moel.


Riik peab olema alati loodud kodanike jaoks!

Sissejuhatus

LÕPETAME PÜÜDLIKE PAAVSTIDE OMAVOLITSEMISE

 

Olete ettevõtja? Vajate oma mahlapressi, trükimasina või lüpsiroboti soetamiseks rahalist turgutust? Mõtlesite, et taotlete selleks mõnest eurofondist natuke raha? Olge ettevaatlik, see võib teile kurvalt lõppeda. Halvemal juhul satute kohtu alla ja teist saab kriminaal. 

 

Miks? Sest eesti ametnik on valdavalt paavstim kui paavst ise. Soovituslikust direktiivist saab eestimaise paavsti käes kohustuslik käsulaud. Mõni neist püüdlikest tädidest ja onudest armastab teid lihtsa näpuvea pärast niimoodi kottida, et jääte lõpuks ise ka uskuma, et oletegi kaabakas.

 

Aga te ei ole kurjategija! Te olete tegus ja elujõuline inimene. Teie maksurahast saab kiuslik paavst palka.

AVALIKUSTAMINE on kõige tõhusam viis püüdlike paavstide omavolitsemise lõpetamiseks.

 

KIRJUTA MEILE OMA LUGU!


Teeme Eesti tõhusamaks!

Bürokraatia parimad väljendid

regulatsioon

hankeleping

hankedokumentatsioon 

pakkumismenetlus 

lepingurikkumine 

arenguprogrammile vastavus 

taotlusvoor 

hindamiskriteeriumid 

komisjon

reform 

prioriteet

arenguvektor 

efektiivsed meetmed 

pretensioon 

lepinguline sooritus 

komisjon 

abikõlbulikkuse kontroll 

menetlemis- ja otsustusprotsess 

rakendada sanktsioone 

eriplaneering 

ehitusluba

kvaliteedi parandamine 

taotlus 

menetlus 

pakkumus 

mõjude hindamine 

asjakohane mõju 

väärindamine 

eelarvestrateegia 

kross-sektoriaalne 

ehitusluba 

arengukava

Lisa oma lugu

- vajalik

Bürokraatialoo edastaja nimi, ettevõtte nimi või varjunimi.
Sinu bürokraatialoo pealkiri.
Kirjuta siia oma meeldejääv või häiriv lugu kokkupuutest bürokraatiaga.

Loe teiste ohvrite lugusid: 

Tööajatabeli täitmine ei ole abikõlbulik

Palun eemaldage tööajatabelist* töö kirjeldus “Tööajatabeli täitmine”. Tööajatabeli täitmine ei ole abikõlbulik ning seda ei rahastata ELi projektist.

*Paljud Euroopa Liidu projektid ja rahaeraldused vajavad toetuse saamiseks tööajatabelite täitmist. Ilma nendeta ei loeta projekti edukaks ja sooritatuks ning raha ei eraldata.

Rong vs tramm

Mullu detsembris lõpetati reisirongiliiklus Lelle ja Pärnu vahel raudtee kehva seisukorra tõttu. Nüüd siis on seis selline, et teel liiguvad rasked kaubarongid, kahevagunilist Partsi porgandit tee ei kannatanud.

Seagripi juhtum

Aastaid tagasi plaanisin osaleda Mehhikos ühel teaduskonverentsil. Kuna Eesti jaoks on oluline, et doktorandid ja noored teadlased osaleksid rahvusvahelistel teadusüritustel, siis on selle jaoks loodud erinevaid rahastusi sõitude toetuseks. Kuna Mehhiko asub seitsme maa ja mere taga ja sõit sinna kallis, siis taotlesin ühest selliste sõitude rahastamise jaoks loodud fondist natuke abi. Kõik sujus kenasti, kuni paar kuud enne konverentsi lahvatas Mehhikos seagripi puhang. Konverentsi korraldajad teatasid üsna kiiresti, et konverents lükatakse edasi. Minul aga olid piletid ostetud, osavõtutasud makstud ja hotell broneeritud. Kindlustuse seisukohast polnud aga mingeid takistusi Mehhikosse sõiduks. Varustasin ennast kahest kindlustusseltsist toetuskirjadega, mis kinnitasid, et sellise juhtumi vastu ma ennast kindlustada poleks saanud ja et tegu on äririskiga, mille suhtes saaks ennast kindlustada vaid rahastaja. Pöördusin siis kogu selle teadmisega rahastava agentuuri poole, et mis me nüüd siis teeme. Üpris kiiresti tuli vastus – kuna sõit jääb ära, siis tuleb raha tagasi maksta: “kuna vastasel korral peavad nad need kulud enda eelarvest katma ja sellega pole nad arvestanud”. Kirjutasin neile siis vastuseks, et kahjuks ma ei saa kuidagi ise neid kulusid katta: “Kuna sellisel juhul peaksin need kulud katma oma pere eelarvest ja sellega pole me arvestanud”. Pärast mõningast vaidlust siiski nõustus rahastav agentuur kulud enda kanda võtma.

Projekti tööde ruumiline mittekattumine teiste tegevustega

Eesti Teadusagentuur eraldas 3. aastaks projektile rahastuse. Kui kunagi lähteülesannet koostati, siis tehti rahastaja poolt ettepanek, kas saaksme töid ühildada mõnede teiste samas kohas tehtavate töödega, mida rahastatakse muudest allikatest. Ikka selleks, et raha kuluks kokkuvõttes vähem. Allesjäänud raha saaks sisuliselt kasutada. Kui aga hakati paika panema tööplaani, siis selgus, et rahastaja soovis kinnitust, et antud projekti tööd ei kattu ruumiliselt teiste nende poolt rahastatavate tegevustega.

Reaalsuses tähendab see seda, et täpselt samasse kohta tuleb erinevatest projektidest töid tegema minna erineval ajal – kulub kaks korda rohkem töötunde, kaks korda rohkem inimtööjõudu, masinad töötavad kaks korda kauem, kulub kaks korda rohkem raha ning, last but not least, ka masinate töötamisele kulutatakse kaks korda rohkem kütust ja saastatakse keskkonda.

Kusjuures, projekti tööde ruumilise mittevältimise kinnituseks sooviti ka detailset kaarti, kuupäevade ja kohtadega. Isegi kui ilm on töötegemiseks täiesti ebasobiv, tuleb minna.

Kõige olulisem on paberile kirjapandu

EL eraldas uuringuteks raha. Igast tegevusest tuleb aru anda, et oleks ikka selge – taotluses esitatud ülesanded on täidetud. Kui mõelda, siis on see isegi arusaadav soov. Kahjuks aga ei ole aruandes oluline mitte sisuline tulemus – töö tagajärjel on valmis saanud innovatiivne tulemus. Aruanne peab kajastama seda, kuidas raha on kulutatud. Vaatasin üle, et 30st projekti edukuse meetrikust 28 ei ole seotud sisuga, vaid ainult vormiga.

Eesmärgiks on strateegia meetme täitmine, mitte lahenduse leidmine.

Aruandluse sagedus oli täiesti ebaproportsionaalne. Euroopast eraldatud rahaga läbi viidud projektil nõuab Euroopa Liit aruannet iga poole aasta tagant. Arusaamatu on, miks Eesti ministeerium soovib iga kvartal? Kas neil ei ole mitte midagi teha?

Ettevõtjate kohustus andmeid mitmekordselt esitada

Kõik ettevõtjad satuvad varem või hiljem kokku kohustusega esitada statistikaametisse oma ettevõtte kohta andmeid – töötajate arv, töötasu, valdkond milles tegutsetakse, käive. Kõik see info esitatakse ju nagunii igakuiselt maksuametile.

Sama probleem tekib ettevõtjal ja kodanikul siis kui ta soovib riigi käest mingit infot. Ühe asja saab kätte ühest ametist, teise info saab kätte teisest andmebaasist. Miks ei võiks temaatiliselt sarnase valdkonna andmed olla ühes andmebaasis?

Ehitisregister on suur must auk

Väga suur osa riigiga suhtlemiseks loodud portaale on Eestis tehtud riigihangete toel, mis tähendab, et need portaalid ei tööta.

„Ehitamise alustamise teatis tagastati läbi vaatamata kuna see sisaldab vigu.“ Ahha, aga milliseid vigu, seda EHR igaks juhuks taotluse esitajale ei ütle. Telefoni teel vastuseid ei saa ametnik teisel pool toru mulle mingil põhjusel anda. E-kirjade vastuseid võib oodata nädalaid. Kui maja on lõpuks saanud ehituseks kõik load ning ehitus valmis, siis tuleb samasse registrisse esitada ka kasutusloa taotlus. Ilma erialateadmisteta ei ole seda võimalik täita, kõikvõimalike bürokraatlike paberite hulk on nii meeletu.

Riigisektori töötunnid

Riigisektoris maksumaksja makstud tundide arv küünib 120 miljoni tunnini aastas. Kui liita KOV kaudu ametipalka saajate tunnid riigipalgalistele siis üle 200 miljoni makstud tunni. Ettevõtlussektoris, ehk kõige selle mida tarbime ja sööme, tarbeks on 700 miljoni ringis makstud töötunde.

Projekti tööde ruumiline mittekattumine teiste tegevustega

Eesti Teadusagentuur eraldas 3. aastaks projektile rahastuse. Kui kunagi lähteülesannet koostati, siis tehti rahastaja poolt ettepanek, kas saaksme töid ühildada mõnede teiste samas kohas tehtavate töödega, mida rahastatakse muudest allikatest. Ikka selleks, et raha kuluks kokkuvõttes vähem. Allesjäänud raha saaks sisuliselt kasutada. Kui aga hakati paika panema tööplaani, siis selgus, et rahastaja soovis kinnitust, et antud projekti tööd ei kattu ruumiliselt teiste nende poolt rahastatavate tegevustega.

Reaalsuses tähendab see seda, et täpselt samasse kohta tuleb erinevatest projektidest töid tegema minna erineval ajal – kulub kaks korda rohkem töötunde, kaks korda rohkem inimtööjõudu, masinad töötavad kaks korda kauem, kulub kaks korda rohkem raha ning, last but not least, ka masinate töötamisele kulutatakse kaks korda rohkem kütust ja saastatakse keskkonda.

Kusjuures, projekti tööde ruumilise mittevältimise kinnituseks sooviti ka detailset kaarti, kuupäevade ja kohtadega. Isegi kui ilm on töötegemiseks täiesti ebasobiv, tuleb minna.

Ettevõtjate kohustus andmeid mitmekordselt esitada

Kõik ettevõtjad satuvad varem või hiljem kokku kohustusega esitada statistikaametisse oma ettevõtte kohta andmeid – töötajate arv, töötasu, valdkond milles tegutsetakse, käive. Kõik see info esitatakse ju nagunii igakuiselt maksuametile.

Sama probleem tekib ettevõtjal ja kodanikul siis kui ta soovib riigi käest mingit infot. Ühe asja saab kätte ühest ametist, teise info saab kätte teisest andmebaasist. Miks ei võiks temaatiliselt sarnase valdkonna andmed olla ühes andmebaasis?

Ehitisregister on suur must auk

Väga suur osa riigiga suhtlemiseks loodud portaale on Eestis tehtud riigihangete toel, mis tähendab, et need portaalid ei tööta.

„Ehitamise alustamise teatis tagastati läbi vaatamata kuna see sisaldab vigu.“ Ahha, aga milliseid vigu, seda EHR igaks juhuks taotluse esitajale ei ütle. Telefoni teel vastuseid ei saa ametnik teisel pool toru mulle mingil põhjusel anda. E-kirjade vastuseid võib oodata nädalaid. Kui maja on lõpuks saanud ehituseks kõik load ning ehitus valmis, siis tuleb samasse registrisse esitada ka kasutusloa taotlus. Ilma erialateadmisteta ei ole seda võimalik täita, kõikvõimalike bürokraatlike paberite hulk on nii meeletu.

Tööajatabeli täitmine ei ole abikõlbulik

Palun eemaldage tööajatabelist* töö kirjeldus “Tööajatabeli täitmine”. Tööajatabeli täitmine ei ole abikõlbulik ning seda ei rahastata ELi projektist.

*Paljud Euroopa Liidu projektid ja rahaeraldused vajavad toetuse saamiseks tööajatabelite täitmist. Ilma nendeta ei loeta projekti edukaks ja sooritatuks ning raha ei eraldata.

Kõige olulisem on paberile kirjapandu

EL eraldas uuringuteks raha. Igast tegevusest tuleb aru anda, et oleks ikka selge – taotluses esitatud ülesanded on täidetud. Kui mõelda, siis on see isegi arusaadav soov. Kahjuks aga ei ole aruandes oluline mitte sisuline tulemus – töö tagajärjel on valmis saanud innovatiivne tulemus. Aruanne peab kajastama seda, kuidas raha on kulutatud. Vaatasin üle, et 30st projekti edukuse meetrikust 28 ei ole seotud sisuga, vaid ainult vormiga.

Eesmärgiks on strateegia meetme täitmine, mitte lahenduse leidmine.

Aruandluse sagedus oli täiesti ebaproportsionaalne. Euroopast eraldatud rahaga läbi viidud projektil nõuab Euroopa Liit aruannet iga poole aasta tagant. Arusaamatu on, miks Eesti ministeerium soovib iga kvartal? Kas neil ei ole mitte midagi teha?

Rong vs tramm

Mullu detsembris lõpetati reisirongiliiklus Lelle ja Pärnu vahel raudtee kehva seisukorra tõttu. Nüüd siis on seis selline, et teel liiguvad rasked kaubarongid, kahevagunilist Partsi porgandit tee ei kannatanud.

Seagripi juhtum

Aastaid tagasi plaanisin osaleda Mehhikos ühel teaduskonverentsil. Kuna Eesti jaoks on oluline, et doktorandid ja noored teadlased osaleksid rahvusvahelistel teadusüritustel, siis on selle jaoks loodud erinevaid rahastusi sõitude toetuseks. Kuna Mehhiko asub seitsme maa ja mere taga ja sõit sinna kallis, siis taotlesin ühest selliste sõitude rahastamise jaoks loodud fondist natuke abi. Kõik sujus kenasti, kuni paar kuud enne konverentsi lahvatas Mehhikos seagripi puhang. Konverentsi korraldajad teatasid üsna kiiresti, et konverents lükatakse edasi. Minul aga olid piletid ostetud, osavõtutasud makstud ja hotell broneeritud. Kindlustuse seisukohast polnud aga mingeid takistusi Mehhikosse sõiduks. Varustasin ennast kahest kindlustusseltsist toetuskirjadega, mis kinnitasid, et sellise juhtumi vastu ma ennast kindlustada poleks saanud ja et tegu on äririskiga, mille suhtes saaks ennast kindlustada vaid rahastaja. Pöördusin siis kogu selle teadmisega rahastava agentuuri poole, et mis me nüüd siis teeme. Üpris kiiresti tuli vastus – kuna sõit jääb ära, siis tuleb raha tagasi maksta: “kuna vastasel korral peavad nad need kulud enda eelarvest katma ja sellega pole nad arvestanud”. Kirjutasin neile siis vastuseks, et kahjuks ma ei saa kuidagi ise neid kulusid katta: “Kuna sellisel juhul peaksin need kulud katma oma pere eelarvest ja sellega pole me arvestanud”. Pärast mõningast vaidlust siiski nõustus rahastav agentuur kulud enda kanda võtma.

Riigisektori töötunnid

Riigisektoris maksumaksja makstud tundide arv küünib 120 miljoni tunnini aastas. Kui liita KOV kaudu ametipalka saajate tunnid riigipalgalistele siis üle 200 miljoni makstud tunni. Ettevõtlussektoris, ehk kõige selle mida tarbime ja sööme, tarbeks on 700 miljoni ringis makstud töötunde.

Bürokraatialugude õigsuse eest vastutab postitaja.