byro Riik

Projekti tööde ruumiline mittekattumine teiste tegevustega

Eesti Teadusagentuur eraldas 3. aastaks projektile rahastuse. Kui kunagi lähteülesannet koostati, siis tehti rahastaja poolt ettepanek, kas saaksme töid ühildada mõnede teiste samas kohas tehtavate töödega, mida rahastatakse muudest allikatest. Ikka selleks, et raha kuluks kokkuvõttes vähem. Allesjäänud raha saaks sisuliselt kasutada. Kui aga hakati paika panema tööplaani, siis selgus, et rahastaja soovis kinnitust, et antud projekti tööd ei kattu ruumiliselt teiste nende poolt rahastatavate tegevustega.

Reaalsuses tähendab see seda, et täpselt samasse kohta tuleb erinevatest projektidest töid tegema minna erineval ajal – kulub kaks korda rohkem töötunde, kaks korda rohkem inimtööjõudu, masinad töötavad kaks korda kauem, kulub kaks korda rohkem raha ning, last but not least, ka masinate töötamisele kulutatakse kaks korda rohkem kütust ja saastatakse keskkonda.

Kusjuures, projekti tööde ruumilise mittevältimise kinnituseks sooviti ka detailset kaarti, kuupäevade ja kohtadega. Isegi kui ilm on töötegemiseks täiesti ebasobiv, tuleb minna.

Ettevõtjate kohustus andmeid mitmekordselt esitada

Kõik ettevõtjad satuvad varem või hiljem kokku kohustusega esitada statistikaametisse oma ettevõtte kohta andmeid – töötajate arv, töötasu, valdkond milles tegutsetakse, käive. Kõik see info esitatakse ju nagunii igakuiselt maksuametile.

Sama probleem tekib ettevõtjal ja kodanikul siis kui ta soovib riigi käest mingit infot. Ühe asja saab kätte ühest ametist, teise info saab kätte teisest andmebaasist. Miks ei võiks temaatiliselt sarnase valdkonna andmed olla ühes andmebaasis?

Ehitisregister on suur must auk

Väga suur osa riigiga suhtlemiseks loodud portaale on Eestis tehtud riigihangete toel, mis tähendab, et need portaalid ei tööta.

„Ehitamise alustamise teatis tagastati läbi vaatamata kuna see sisaldab vigu.“ Ahha, aga milliseid vigu, seda EHR igaks juhuks taotluse esitajale ei ütle. Telefoni teel vastuseid ei saa ametnik teisel pool toru mulle mingil põhjusel anda. E-kirjade vastuseid võib oodata nädalaid. Kui maja on lõpuks saanud ehituseks kõik load ning ehitus valmis, siis tuleb samasse registrisse esitada ka kasutusloa taotlus. Ilma erialateadmisteta ei ole seda võimalik täita, kõikvõimalike bürokraatlike paberite hulk on nii meeletu.