Siit leiad meie mõtteid ja kirjutisi teemadel, mida peame oluliseks:

Akadeemiline vaba(n)dus

Akadeemiline vaba(n)dus

Ago Samoson,    TTÜ juhtivteadur Eesti piiratud ressursside, tagasihoidliku majanduse ja investorite umbusu tingimustes on paratamatult kõige olulisemad innovatsiooni keskused ülikoolid. Nende sisulisest, reaalsest väljundist sõltub ühiskonna tulevik palju rohkem kui teoreetilisest “küll meie vilistlased siis teevad” lootusest. Suures plaanis ainult iga kahekümnes doktrikraadiga vilistlane on jäänud tootvale erialasele tööle. Ülikoolidel on põhimõtteliselt kõik eeldused.   Tänu […]
Kas me oleme ikka teaduspõhine riik?

Kas me oleme ikka teaduspõhine riik?

Mihkel Kangur Oktoobri lõpus keskkonnaministeeriumi poolt avaldatud Eesti elanikkonna keskkonnateadlikkuse uuringu tulemused annavad küllalt iseloomuliku pildi meie teaduspõhisele elukorraldusele. Analüüs näitab metafoorselt, et oleme prügi sorteeriv metsarahvas. Kõlab ilusasti, kuid selle taga on peidus kurb tõde, et me oleme omandanud oskused täita etteantud ülesandeid ja anda vastuseid, mis annavad hinde 5. Näiteks oskame me eestimaalastena […]
Mihkel Kangur: Lõpetame sõja metsade vastu

Mihkel Kangur: Lõpetame sõja metsade vastu

Mihkel Kangur Eesti aladel on inimene elanud ligi 11 000 aastat. Meie kultuur on kujunenud koos siinsete metsadega. Kuni tööstusrevolutsioonini oli inimese mõju metsadele pigem elurikkust suurendav. Sellisele vastastikuliselt kasulikule suhtele metsaga on viidanud ka ökosemiootik Kalevi Kull: “Eestimaa on õige rikas oma elustiku poolest, siin on palju looduslikke kooslusi. Ent mitte mulla ja vee […]
Metsandus elurikkust säilitava ja taastava majanduse osana

Metsandus elurikkust säilitava ja taastava majanduse osana

Rainer Kuuba Sissejuhatuseks ja meeldetuletuseks mõned väljavõtted Eestis kehtivatest seadustest. Põhiseadus: 5. Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. 32. /-/ Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt./-/ Säästva arengu seadus: 2. Looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise eesmärgiks […]
Oliver Loode: Miks jõustada põliskogukondi?

Oliver Loode: Miks jõustada põliskogukondi?

Oliver Loode ÜRO Põlisrahvaste püsifoorumi (UNPFII) ekspertliige aastatel 2014-2016 Elurikkuse Erakonna arengusuundades on kirjas, et soovime hoida ja jõustada põliskogukondi ning pärandkultuure. Miks  väärivad põliskogukonnad senisest enam riigipoolset tähelepanu ja on olulised kogu Eesti jaoks? KUIDAS JÕUSTAME PÕLISKOGUKONDI RIIGIKOGUS? Elurikkuse erakond kavatseb Riigikogus esindada mitte ainult üksikute põliskogukondade huve, vaid põliskogukondlikku ja –rahvalikku mõtteviisi üldisemalt. […]
Ahto Kaasik: Eesti juured on hiites

Ahto Kaasik: Eesti juured on hiites

Ahto Kaasik Ilmselt pole ühtegi eestlast, keda jätaks ükskõikseks Pühajärv, Tamme-Lauri tamm, Kaali järv ja Panga pank. Need on esivanemailt päritud väepaigad ja meie vanimad looduskaitsealad. Peale nende leidub meie maal aga veel tuhandeid teisi pühi hiisi, allikaid, kive, mägesid jm looduspaiku. Eesti võib olla väike pindalalt ja rahvaarvult, kuid pühade paikade ja põlisrahva pärandi […]