Siit leiad meie mõtteid ja kirjutisi teemadel, mida peame oluliseks:

Metsandus elurikkust säilitava ja taastava majanduse osana

Metsandus elurikkust säilitava ja taastava majanduse osana

Rainer Kuuba Sissejuhatuseks ja meeldetuletuseks mõned väljavõtted Eestis kehtivatest seadustest. Põhiseadus: 5. Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. 32. /-/ Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt./-/ Säästva arengu seadus: 2. Looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise eesmärgiks […]
Oliver Loode: Miks jõustada põliskogukondi?

Oliver Loode: Miks jõustada põliskogukondi?

Oliver Loode ÜRO Põlisrahvaste püsifoorumi (UNPFII) ekspertliige aastatel 2014-2016 Elurikkuse Erakonna arengusuundades on kirjas, et soovime hoida ja jõustada põliskogukondi ning pärandkultuure. Miks  väärivad põliskogukonnad senisest enam riigipoolset tähelepanu ja on olulised kogu Eesti jaoks? KUIDAS JÕUSTAME PÕLISKOGUKONDI RIIGIKOGUS? Elurikkuse erakond kavatseb Riigikogus esindada mitte ainult üksikute põliskogukondade huve, vaid põliskogukondlikku ja –rahvalikku mõtteviisi üldisemalt. […]
Ahto Kaasik: Eesti juured on hiites

Ahto Kaasik: Eesti juured on hiites

Ahto Kaasik Ilmselt pole ühtegi eestlast, keda jätaks ükskõikseks Pühajärv, Tamme-Lauri tamm, Kaali järv ja Panga pank. Need on esivanemailt päritud väepaigad ja meie vanimad looduskaitsealad. Peale nende leidub meie maal aga veel tuhandeid teisi pühi hiisi, allikaid, kive, mägesid jm looduspaiku. Eesti võib olla väike pindalalt ja rahvaarvult, kuid pühade paikade ja põlisrahva pärandi […]
Faktikontrollile faktidest

Faktikontrollile faktidest

Faktikontroll on olnud alati oma valimiste eelses tegevuses poliitikute väljaütlemiste suhtes valvas ning tähelepanujuhtiv, kui faktidesse hakatakse suhtuma liiga loominguliselt. Sel korral on Faktikontrolli pilgu alla sattunud Elurikkuse Erakonna teadaanne asjaolu kohta, et me oleme Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu 11.12.2018 otsusega nr 5.1 kehtestatud Riigikogu valimiskampaania kajastamise kord Eesti Rahvusringhäälingus 2019. aastal seadusele vastavuse kontrollimiseks pöördunud […]
Pressiteade: Elurikkuse erakond avalikustas programmi

Pressiteade: Elurikkuse erakond avalikustas programmi

08.02.2019 Tallinn Elurikkuse erakond avalikustas täna oma veebilehel liikmete ühisloomes sündinud programmi, mille kandvateks teemadeks on 5 põhilist suunda, milles liikmed algusest peale kokku leppinud. Meie eesmärgiks on teha Eestist nutikas maheriik ning selleks on meil vaja loodust taastavat majandust, kaasaegset ja rikastavat haridust, alt üles toimivat tõhusat riiki, kus on toimivad kogukonnad ja kus […]
Heli Piisang: õpilane peaks saama õppeaineid rohkem valida

Heli Piisang: õpilane peaks saama õppeaineid rohkem valida

Peame vaatama kooli mitte ainult kui teadmiste omandamise kohta, vaid kui mitmekülgselt lapse arengut toetavat keskkonda. Laps vajab kasvades ka head toitu, kujundab oma harjumusi, õpib suhtlema, seega tema emotsionaalne , füüsiline ja vaimne tervis peavad olema tasakaalus, et kujuneks särav isiksus.