Siit leiad meie mõtteid ja kirjutisi teemadel, mida peame oluliseks:

Rein Einasto: Mahe-Eestist rahvusriikluseni

Rein Einasto: Mahe-Eestist rahvusriikluseni

Mahe on kõigepealt puhas: puhas loodus, puhas toit, puhas elukeskkond, puhas õhk,selgeveelised järved ja jõed, looduslik reostamata põhjavesi, looduslikult kasvav mets, loodusliku biorammuga väestatud põllupinnas. Puhtast, rikkumata loodusest ammutame täisväärtuslikku toitu, puhtas keskkonnas on parimad eeldused elada hingepuhtuses.
PÕLEVKIVI, METS, PÕHJAVESI, INIMESED, KLIIMAPOLIITIKA ja POLIITIKA

PÕLEVKIVI, METS, PÕHJAVESI, INIMESED, KLIIMAPOLIITIKA ja POLIITIKA

Lea Tammik Inspireerituna Kaido Kama 15.02.19 Postimehes ilmunud artiklist panen kirja tekkinud mõtted. Samal ajal, kui tuhanded kliimateadlased üle maailma kutsuvad riike ja rahvaid koostööle, et täita 2015. a sõlmitud Pariisi kliimalepet, siis Eesti põlevkivimaastikul on kavandamisel uus, Estonia kaevanduse järel kaevandusmahtudelt teisele kohale platseeruv hiiglaslik põlevkivikaevandus — Uus-Kiviõli allmaakaevandus Lüganuse vallas. Pindala üle 6000 […]
Riik ja kogukond: ülalt alla või alt üles?

Riik ja kogukond: ülalt alla või alt üles?

Anneli Palo Teate lugu Suurest Peetrist ja Väikesest Peetrist? Mis sellest halba sündida võib, kui väiksema leivakott enne tühjaks süüa, pärast jagame ühiselt suuremat…  Paraku tuli kõrvaletõrjutud Väikesel Peetril õige mitu päeva tühja kõhtu kannatada ning tema hea süda ei lubanud viimast võtta mesilastelt ega tühjendada kulli pesa. Kui veel paari aastakümne eest inimesed leppisid, […]
Looduslikest pühapaikadest ja Muinsuskaitseseadusest

Looduslikest pühapaikadest ja Muinsuskaitseseadusest

Ahto Kaasik Elurikkuse Erakond väljendab muret seoses kavatsusega piirata menetluses oleva Muinsuskaitseseadusega vaba juurdepääsu maastikul asuvatele kultuurimälestistele ning määratleda looduslikud pühapaigad viisil, mis võib kaasa tuua nende senisest veelgi suurema rüüstamise. 20.02.2019 tuleb Riigikogus kolmandale lugemisele Muinsuskaitseseaduse eelnõu, milles on kavas piirata kultuurimälestistele ja sh looduslikele pühapaikadele vaba juurdepääsu ja tagada see üksnes seal, kus […]
Akadeemiline vaba(n)dus

Akadeemiline vaba(n)dus

Ago Samoson,    TTÜ juhtivteadur Eesti piiratud ressursside, tagasihoidliku majanduse ja investorite umbusu tingimustes on paratamatult kõige olulisemad innovatsiooni keskused ülikoolid. Nende sisulisest, reaalsest väljundist sõltub ühiskonna tulevik palju rohkem kui teoreetilisest “küll meie vilistlased siis teevad” lootusest. Suures plaanis ainult iga kahekümnes doktrikraadiga vilistlane on jäänud tootvale erialasele tööle. Ülikoolidel on põhimõtteliselt kõik eeldused.   Tänu […]