Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni endine esimees ja praegune ERE euro-valimiste esinumber Artur Talvik ütleb, et iganenud parteimudeli järgi töötavad erakonnad tsementeerivad, hambad ristis, oma võimu. „Nad on kerkinud pilvedesse, muutunud täiesti eluvõõraks. Tänapäev on vaja toiduahelatest vaba poliitikat,“ kinnitab Talvik.

 

Sa oled kogenud filmimees ja vabatahtlik merepäästja. Viimased neli aastat juhtisid riigikogus korruptsioonivastast erikomisjoni. Mis Sulle viimasest neljast aastast kõige eredamalt meelde jäi?

Uhhh, see korruptsiooniga võitlemine on üks lõputu lohevõitlus. Suured sulid lehvivad tõllas ja väikesed ripuvad võllas. Kala hakkab mädanema peast. Mõttetu on võidelda mingisuguste väiksemate juhtumitega, kui kuskil kõrgustes tehakse, mida tahetakse.

Eredaid hetki oli mitmeid, aga eks need kõik hakkavad ka tervisele. Tegelikult ei saa paljud inimesed aru, et riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon on tehtud hoopis ennetava tegevuse jälgimiseks. Mina hakkasin reaalsete asjadega tegelema ja see ehmatas paljud ära. Komisjoni ainsaks relvaks on avalikustamine ja teemade avalikustamine ja esilhoidmine. See komisjon ei ole kohus, kes saab karistada. Samuti läheb tohutult energiat arusaamisele, kas ühe või teise ettesöödetud teemaga ei taheta komisjoni teha kasulikuks idioodiks.

Mõjuvõimuga kauplemises, riigivarguses, korruptsioonis ei ole iseenesest midagi uut.  Kas jõuametitel ja riigikogu erikomisjonil on üldse mõni hoob, mis valgekraelist sigatsemist suudaks talitseda?

Ainus, mida korruptant kardab, on läbipaistev asjaajamine ja hämarate tegude avalikustamine. Kui korruptsiooniga võitlus piirdub uute seaduste ja regulatsioonide tegemisega, siis kannatajaks jäävad ausad tegijad ja sisuliselt ei muutu mitte midagi.

Riigikogu erikomisjonis tegelesime Tallinna Sadama, Arsenali keskuse, Tallinna prügiäri, Ärma talu, Tartu Agro, Autorollo ja paljude teiste vähem tuntud juhtumitega. Meie ainsaks relvaks oli seesama avalikustamine ja teema üleval hoidmine. Ennustan, et järgmised suured lood on seotud Rail Balticuga (RB). See, kuidas RB tegemise dokumente püütakse salastada, annab kahtlustusteks alust.

Kas riigikogu kogemus, seal kogetud silmakirjalikkus ja küünilisus ajendasidki Sind Elurikkuse Erakonna (ERE) loomises osalema?

Teoreetiliselt mõistsin juba enne riigikogusse valituks osutumist, et kõik hädad hakkavad parteidest. Riigikogus sain seda omal nahal kogeda. Kui uue majanduse ettevõtetes on kaasajastatud ka juhtimist ja viidud see väga horisontaalseks kaotades hierarhiad andes sellega võimaluse leida inimese oskustele ja teadmistele parim võimalik rakendus, siis vana tüüpi parteid tegutsevad sama skeemi järgi, nagu seda tegi kompartei Nõukogude Liidus.

Otsuseid teevad väga väike grupp inimesi, keda on kerge partei toetajatel mõjutada. Väikesesse gruppi pääsevad usinamalt paguneid teenivad isendid, mitte kõige kompetentsemad. Õigemini, nad on oskuslikud parteikarjääri tegijad. Neid ei huvita Eesti ühiskonna paremaks tegemine. Nii tekibki olukord, et isiklik kasu muutub olulisemaks kui üldine heaolu. Nii tekivad ustavate jüngritega toiduahelad ja kogu võim tegelebki selle toiduaheldatud seltskonnaga, mitte kogu riigiga.

Mis Sa Jüri Ratase uuest valitsust arvad?

Suur kisa uue valitsuse ümber on ennekõike reformierakondlaste paanika toiduahelatest väljajäämise pärast. Aga kuna EKRE on ka vana tüüpi  ja väga vertikaalne, autoritaarne erakond, siis on selge, et nad võtavad vanad nipid kiiresti üle.

Seetõttu on vaja kiiresti poliitika tegemise viisi muuta ja tuua poliitika inimestele lähemale. Inimestele peab andma võimaluse osaleda poliitikas ka parteiväliselt. See oleks kaasaegne lähenemine.

Mis eristab ERE-t olemasolevatest erakondadest? Nimeta palun kõige olulisemad erinevused.

Esiteks. Me oleme nn postideoloogiline poliitiline liikumine. See tähendab, et me ei lähe kaasa selle konservatiivide-liberaalide kismaga, vaid otsime parimaid lahendusi Eesti inimestele andes kõigile võimaluse osaleda nende otsuste tegemises.

Me ei ole parem ega vasakpoolsed – see on aegunud maailmakäsitlus. Seame keskkonna kõige olulisemale kohale. Seejuures on keskkond lai mõiste, millest loodus on praegu kõige suuremas ohus.

Erinevalt kõigist teistest tahame nö alt-üles ehitatud ühiskonda. Poliitilised otsused tuleb teha neid otsuseid puudutavatele inimestele võimalikult lähedal ja võimalikult palju koos nendega. Meil ei ole juhikultust.

Valime küll nn peaministrikandidaadi, aga tema on tegelikult kõneisik ja koosolekujuht. Teeme tähtsamad poliitilised otsused koos kõigi liikmetega, hääletades need läbi Citizen OS nimelisel platvormil. Hääletusel eelneb sisuline väitlus.

Meie juhatus on pigem tehniline ega tegele poliitiliste otsustega ja valimisnimekirjade koostamisega. Ühesõnaga, palju asju teeme sarnaselt kaasaegsetele juhtimismudelitele.

Miks olete otsustanud, et peate jalgratast leiutama ja asju omamoodi tegema? Palju turvalisem oleks ju jäljendada sissetöötatud ja toimivat süsteemi.

Maailm on väga kiiresti muutunud. IT areng on andnud võimaluse inimestel poliitikategemises osaleda. Sissetöötatud radu pidi oleme ummikusse jooksnud. Me ei ole üksi. Meiesarnaseid poliitilisi organistatsioone tekib maailmas iga päevaga juurde.

ERE logo ja sellest inspiratsiooni saanud flaier on munakujuline. Mida ERE muna sümboliseerib?

ERE muna sümboliseerib uue algust, elurikkust. Kõike seda, mida üks muna sümboliseerida saab. Selle peal on kujutatud ürgne puu oma viie haruga, need sümboliseerivad ERE viit põhiteemat.

Ürgse puu all on võrgustik, mis on nii digitaalne kui tugevate, erinäoliste kogukondade võrgustik. Tugev Eesti on tugevatest kogukondadest põimunud riik.

Elurikkuse Erakonna nime kohta olen kuulnud erinevaid tõlgendusi ja versioone. Ka seda, et mõnele väga meeldib ja teine ei suuda nime kokkugi veerida. Miks panite erakonna nimeks Elurikkus?

Elurikkus on sünonüümiks bioloogilisele mitmekesisusele. See on kadunud Mikk Sarve poolt kasutusele võetud kaunis sõna. Tänase maailma suurim probleem on erakordse tempoga vähenev elurikkus.

See teeb meid kõiki vaeseks, see tekitab uut migratsioonilainet jne. Elurikkuse säilitamine ja taastamine on meie ühine eesmärk. Aga on olemas ka kultuuriline elurikkus. Ka see väheneb meeletu tempoga.

Teadlaste arvutuste järgi jääb praeguse olukorra jätkudes sajandi lõpuks alles ainult kümnendik praegu räägitavatest keeltest. Mis mõtet on rääkida rahvusriigist, kui me ei saa oma keeles rääkida. Ja ka selle rahvusriigi sees peavad säilima väiksemad keeled ja murded. Võro või seto keele kadumisega kaob maailmast palju huvitavat mõtlemist.

ERE teeb Euroopas koostööd Itaalia Viie Tähe Liikumisega, mis on Eestis omajagu furoori tekitanud. Kuidas te üksteist leidsite?

Tundsin nende vastu huvi, aga kuna Eesti meedias sõimati neid meeletult, siis otsutasin nendelt otse uurida, mis tegelikult toimub. Hakkasin suhtlema Fabio Castaldoga, Euroopa Parlamendi asepresidendiga.

Selgus, et paljud süüdistused nende suunas on puhas oma võimu kaotava vana poliitilise klassi propaganda. Samas tahetakse neid tihti ühte patta panna Salvini juhitava paremäärmusliku Liga  parteiga, mis on eriti pahatahtlik halvustamine. Nad on küll Salvini seltskonnaga koalitsioonis, aga nendega ka väga hädas.

Mis on ERE-l ja viietähelistel ühist?

Meie toimimise printsiibid on sarnased. Nemad on samuti alguse saanud just keskkonna hävitamise vastu võitlemisega. Ka nemad leiavad, et poliitika suur probleem on toiduahelad ja nomenklatuuri võim. Poliitiliste otsuste tegemine on inimestest valgusaastate kaugusele läinud. Ka nemad loevad ennast post-ideoloogiliseks liikumiseks. Me ei taha neid kopeerida, aga sarnasusi on üllatavalt palju. Ilmselt on see uue aja märk.

Kas neil on ERE-st võimalik eeskuju võtta?

Nemad tahaksid hea meelega kasutusele võtta meie Digi ID lahendusi, sest ka nemad teevad oma põhilised otsused Rousseau nimelisel digiplatvormil, kus küll identifitseerimine on oluliselt keerulisem kui ERE süsteemis.

Nad ei ole ekstremistid ja nii nagu Elurikkuse Erakonnal riigikogu valimistel, oli ka neil Itaalia parlamendi valimiste kandidaatide hulgas kõige rohkem doktorikraadiga inimesi.

Milline näeb välja ERE igapäevane koostöö viietähelistega?

Liitusime uue poliitika, keskkondlike ja postideoloogiliste poliitiliste liikumise Euroopa Manifestiga. See sisaldab kümmet tõelist sammu Euroopa muutmiseks kaasaegsema elukorraldusega maailmajaoks. Sellega on liitunud uuemad liikumised Poolast, Horvaatiast, Soomest, Kreekast. Fraktsiooni tegemiseks peaksid kõik nad EP-sse saama ja leidma vähemalt ühe maa esindaja veel juurde. Läbirääkimised käivad.

Kas ERE teeb nende liikumistega koostööd ja on valmis europarlamendis ülejäänud allkirjastajatega ka ühes fraktsioonis töötama?

Kui meil kõigil õnnestub oma esindaja europarlamenti saada, siis moodustame seal tõepoolest koos uue fraktsiooni. See oleks kolmas tee tülgastava liberaalide ja konservatiivide kisma kõrval. Meie oleme suhelnud peamiselt M5S-iga. Nemad on ka selle manifesti initsiaatorid.

Artur, Sinu jaoks on hästi oluline inimeste kaasamine otsustusprotsessi. Ka europarlamendi valmiste programmis lubab ERE arendada välja moodsa rahvahääletuse viisi. Palun selgita samm-sammult, kuidas peaks välja nägema kaasaegne rahvahääletus?

Rahvahääletuste kritiseerijate üheks peamiseks argumendiks on selle korraldamise kõrge hind. Digitaalseid vahendeid kasutades oleks see hind minimaalne. Aga siin on paar probleemi.

Esiteks, ka Eestis on tekkinud digilõhe. Paljud inimesed on jäänud digimaailmast eemale. Teiseks ei usalda paljud inimesed digitaalseid lahendusi. Kaasaegse rahvahääletuse juurutamiseks peab esmalt need kaks probleemi lahendama.

Sellepärast nõuab Elurikkuse Erakond ka e-valimiste põhjalikumat kontrollimist ja selle kaudu igasuguste e-lahenduste usaldusväärsuse tõstmist ja tõestamist. Rahvahääletus nõuab ka inimeste harimist. Igale hääletusele peab eelnema piisava ajaga sisuline debatt.

Kas Sa ei pelga, et rahvahääletusel võivad inimesed hääletada võib-olla isiklikult kasuliku otsuse poolt, ent Eesti riigi seisukohast kahjulikult?

Mis asi on Eesti riik? See on Eesti inimesed. Kuidas saab riigi seisukoht erineda inimeste omast? Jama on pigem selles, et meie poolt delegeeritud saadikud on teinud mitmeid arusaamatuid või lausa Eestile kahjulikke otsuseid.

Šveitsis on palju häid näiteid, kuidas inimesed on hääletanud vastupidiselt tavaarusaamisele isiklikust kasust. Mina usun kollektiivsesse tarkusesse.

Muidugi ei saa Eestist homsest kohe Šveitsi teha. Ega me peagi kedagi täpselt kopeerima. Peab ka arvestama, et Šveitsi elanike haridustase on maailma tipus. Kuigi Šveits on sotsiaalsete muutuste poolest väga aeglane, on nende ühiskond väga sidus ja igasuguste muude näitajate (näiteks innovatsioon, rahva tervis, õnnelikkuse edetabel jne) poolest on nad maailma tipus.

Äkki kiputakse referendumile suruma teemasid, millest võib lõpuks välja kujuneda farss või anarhia?

Iganenud parteimudeli järgi töötavad erakonnad tegelevad hambad ristis oma võimu tsementeerimisega. Nad on kerkinud pilvedesse, muutunud täiesti eluvõõraks. Tänapäeval on vaja dünaamilist, toiduahelatest vaba poliitikat.

Inimesed on aru saanud, et samaviisi loodust hävitades ei ole meil mõtet rääkida kaitsejõududest, sotsaaliast jm. Poliitikud seda veel mõistnud pole.

Seega, vanades poliittõdedes kinni olevad poliitikud võivad oma otsustega põhjustada oluliselt suuremat anarhiat, kui heas mõttes talupojamõistust tarvitavad kodanikud.

ERE europarlamendi valimiste üheks põhilubaduseks on ka eurobürokraatia õhemaks lihvimine. Ju Sa oled seda ülepaisutatud bürokraatiat ka omal nahal tundnud. Too palun mõni näide.

Meenub hiljutine lugu ühe vabatahtliku tuletõrjeühingu depooga. Kuna lugu sai positiivse lahenduse, siis ma nimesid ei nimeta. Pritsumehed soovisid oma tuletõrjeautole garaaži ehitada.

Nad taotlesid selleks ühest eurofondist raha ja said positiivse otsuse. Kui otsus käes, asuti kohe ehitama. Ehitise valmides tehti aruandlus ja jäädi raha ootama. Aga raha asemel tuli hoopis vastus, et kuna taotleja oli rikkunud reegleid – oli alustanud ehitamist kiiremini kui lubatud – ta seda raha enam ei saa.

Vabatahtlikud pritsumehed olid seisus, et peavad ehitajale maksma 65 000 eurot omast taskust hoolimata sellest, et piirkonnale oluline ehitis oli kenasti valmis tehtud. Mis sest, et kiiremini, kui ametnik suutis reageerida ja kirjaliku loa väljastada.

Eriti küünilisena mõjus teade, et sildi jaoks, mis ütleb, et see ehitis on tehtud euroraha eest, nad raha said. Nüüd pidid pritsumehed oma vabast ajast ja oma kulul hakkama õiglust taga ajama. Õnneks pärast advokaatide sekkumist asi lahenes ja igasuguse selgituse või vabanduseta varasema käitumise pärast maksti see raha pritsimeestele välja.

Euroopa Liidu õiguse järgi ei ole direktiivid kohustuslikud – mõne üksiku erandiga -, ainult määrused on otsekohalduvad.

Just, me ise Saksa usinusega võtame endale regulatsioonikoormat juurde. Meie enda ametnikud ja poliitikud pigistavad suunda näitavatest direktiividest viimast, et näidata ennast Euroopa ees tublidena ja õigustada oma palka. Peame tegema kõik selleks, et ametnikud ja reeglid oleksid inimeste aitamiseks, mitte kiusamiseks.

Jaga seda elurikkust ka teistega!