Elurikastame Eesti poliitikat!

Ikka ja jälle kuulen inimesi arutamas, et kuidas see ikka on nii, et vali keda tahes, aga kui nad valitsusse satuvad, teevad nad ikka ja jälle samu arusaamatuid otsuseid. Justkui tsetsekärbes hammustab neis Toompea koridorides ja keegi teine hakkab poliitikute eest mõistmatuid otsuseid vastu võtma. Aga kes? Endistest Rail Balticu vastastest saavad korraga selle tulihingelised pooldajad. Kuskilt imbuvad ettevõtjad, kes kauplevad oma tselluloositehase planeerimiseks valitsuselt välja eritingimused ehk eriplaneeringu. Kuigi kõva häälega räägitakse metsade liigsest raiumisest, otsustatakse ikkagi puude raievanuseid vähendada ja lageraiealasid suurendada.

Inimesed, needsamad valijad, aga kurdavad saunas oma rasket saatust ja sõimavad poliitikuid. Mis aga kõige kummastavam – siis lähevad ja valivad nad tagasi. Ja sama trall hakkab otsast peale. Poliitikud müüvad oma lubadusi nagu pesupulbrit ja inimesed ostavad seda. Kodus muidugi mõistavad, et see pulber ei pesegi pesu puhtaks. Nii anname vaikselt käest oma peremehetunde ja delegeerime selle kellelegi, kes ei pea oma lubadustest kinni. Samamoodi anname ka otsustusõiguse erakondade sees kellegi kätte. Rahulolematuid vaigistatakse mõne sooja kohaga või siis jutuga, et selline ongi reaalpoliitika.

Otsustasime koos mõttekaaslastega, et teeme seetõttu erakonna, mis ei olegi erakond. Kõlab absurdselt, aga plaan on tõsine. Meie Elurikkuse erakonnas on kõik teistmoodi. Siin saavad otsuseid teha kõik liikmed ja kogu aeg. Nad saavad päriselt osaleda ja otsustada. Selleks tegime spetsiaalse digitaalse platvormi. Iga liige, kes on kogunud mõttekaaslasi, saab avada seal tema jaoks olulise teema. Ta sõnastab selle kõigile arusaadavalt, teeb videotutvustuse, avab debati. Pärast arutelu lõppemist pannakse probleem või teema hääletusele. Piirkondlike teemade puhul hääletavad piirkonna inimesed ja suurte kogu Eestit puudutavate teemade puhul kõik liikmed.

Näiteks olen seisukohal, et Danske pank peaks Eesti riigile tekitatud mainekahju eest tasuma kopsaka hüvitise. Hetkel on see veel ainult minu seisukoht. Panen selle seisukoha platvormile üles ning argumenteerin, miks pank peaks seda tegema. Kutsun kõiki liikmeid debateerima ja seejärel juba panen seisukoha hääletusele. Näiteks järgmisel hommikul on olemas erakonna seisukoht. Mitte juhatuse või selle tagatoa seisukoht. Päriselt erakonna seisukoht, mida saavad saadikud ellu viima hakata. Ma pean valmis olema ka selleks, et mu ettepanek hääletatakse maha. Põmm, ei saanudki sellest Elurikkuse seisukohta!

Kogu aeg ei pea kuskil digiplatvormil istuma. Aega ajalt tullakse ikka ka kokku ja jätkatakse arutelu silmast silma. Meie erakonnal on tehnilist sorti juhatus, aga nemad vaatavad pigem, et asjad toimiks. Poliitikat nad ei kujunda.

Siiski on meil viis põhieesmärki, mille suunas liikuda tahame.

Suur idee on teha Eestist mahe nutiriik. See on riik, kus loodust säilitades suudetakse leida majanduses kõige innovaatilisemaid lahendusi. Kus digitaalsed lahendused teevad inimeste elu kergemaks, mitte keerulisemaks. Siin on kohalikel kogukondadel suur otsustusõigus ja nad ei vaja riigi eestkostet.

Teine eesmärk on julgeolek, mis on midagi palju enamat kui liitlasvägede lennukid Ämaris. See on ka energiajulgeolek ja toidu- ning veejulgeolek. Ka inimese tervena elatud aastad on julgeolek. Ka elukvaliteedi tõstmisele suunatud tervise hoidmine ja tervishoid tervikuna on osa riigi julgeolekust. Kõik meist saavad seda julgeolekut luua. See toimiks nö alt ülesse: kogukonna või asumi asju otsustaksid kogukonnad. Kohalikel omavalitsusel on palju suurem otsustusõigus ja ka rahalised vahendid omi asju korraldada ja Riigikogu otsustaks ainult neid asju, mida kogukonnad ja kohalikud omavalitsused otsustada ei saa.

Ühesõnaga – tahame Elurikkusega tulla võimule, et see võim mõistlikult üle Eesti laiali jagada! Üheks peaeesmärgiks oleme seadnud ka hariduse sisulise ümberkorralduse nii, et meil oleks julgeid ning laia silmaringiga loovaid inimesi, kes ei löö põnnama ka kõige suuremate muutuste ees. Sellised inimesed ei vaja ühte suurt juhti või õpetajat, kelle tõde on ülemuslik. Nad suudavad ise otsustada, koostööd teha ja ka vastutust kanda.

Oma senise kogemuse kaudu olen jõudnud järeldusele, et Eesti elu kõige suuremaks piduriks on vana tüüpi ülesehitusega parteid ja nende kaudu võimu liigne koondumine Toompeale. Nad on oma struktuurilt kivistunud vana tüüpi erakonnaks, mida muuta pole enam võimalik.

Elurikkus oma kaasaegse lähenemisega võiks olla ka platvormiks, kus toimuks Roheliste ja Vabaerakonna parimate liikmete ja ideede ühinemine. Kas nad on valmis loobuma oligarhlikest, kompartei ülesehitust meenutavatest poliitilistest struktuuridest? Seda peate neilt küsima. Meie aga tegutseme sihikindlalt uue elurikka poliitika nimel.

Jaga seda elurikkust ka teistega!