619 ANDRES VESPER

619 ANDRES VESPER

Koolitaja, konsultant, IT spetsialist

Miks?

Nii inimese elus kui ühiskonnana on meie väljakutse olla mitmekülgne, ennast ületav, mitte mugandunud. Väljakutse on püüelda integraalse elukorralduse poole ka hoomamatult mitmekesises maailmas nii, et me kõik – inimesed ja loodus – mahume koduplaneedil heatahtlikult kõrvuti elama. Eesti on oma praeguses arengus jõudnud olukorda, kus senised majanduslikud ja sotsiaalsed tegutsemispraktikad on jõudnud oma võimaluste piiridele.

 

Mida?

Näen, kuidas looduskeskkonda ei asenda inimese terviklikuks heaoluks ükski tehnoloogia. See tähendab, et asendamatut on tarvis hoolikalt hoida ning pruukida säästlikult.

 

Kuidas?

Pean oluliseks, et maailma kultuurid, ühiskonnad ja riigid on alalises ning mitmekülgses läbikäimises, taotledes rahumeelset toimetulekut ilma globaalseid väljakutseid eiramata. Meil on Eestis tarvis leida uued elu- ja majanduskorralduse viisid, mis on varasemast hõlmavamad ja kaasavamad ning arvestavad laiema hulga, sealhulgas looduskeskkonna vajadustega ning lahendavad probleeme arukamalt.

 

Kokkuvõtvalt endast: poeetiline pragmatist. Armastan elu, rahu hinges. Sündisin 14. juunil 1972 Valgas. Kolme lapse isa ning neljandale kasvatajaks kärgperes. Olen eesmärkidele orienteeritult otsekohene, kuid taktitundeline suhtleja. Toetun oma ettevõtmistes tugevatele analüütilistele oskustele, leidlikkusele, proaktiivsusele, laiale silmaringile, pikaajalistele kogemustele nii praktiku kui teoreetikuna. Taotlen armastuses kõikehõlmavat olemist, mis on kartmatult selgepilguline nii soojemas valguses kui pimedaimas varjus. Mida märkan teistes, tunnen ära endaski. Südames avardun nii lihtsaima olendi kui keerulisima kõrgtehnoloogia mõistmises. Kasvanud Lüllemäel iseloomu kasvatavalt raske talutöö ja Tallinna kergema linnaelu vahelduvas dialoogis.

Alustanud aianditöölisena, teeninud vaimuliku praktikandina Keilas ja Nõmmel – õnnistanud elavaid, matnud nii lapsi kui vanureid. Hoidnud raamatuid, abistanud lugejaid. Jätkanud korporatiivse IT professionaalina töötamisega alates 1996. Alustanud väikeettevõtlusega 1999. Pannud end kogemuse mõttes tõhusalt proovile tehasetöölisena, vabatahtlikuna kogukondliku kooliehituse objektijuhina, lasteaia remonditöölisena, militaardroonide koostajana. Võtnud aega, kõige eelnevaga rööbiti, minna õpingutega süvitsi nii teoloogias kui keskkonnahoidlikus loodusturismis, hiljuti antropoloogiaski. Mõistan hästi maailma selle keerukuses nii laiuti kui sügavuti, oskan seda kergesti arusaadavalt edasi anda. Praegusel perioodil taotlen täiskasvanute koolitaja kutset.

 

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee