603 ALLAN PROOSO

603 ALLAN PROOSO

Ettevõtja

Olen 47-aastane, kolme lapse isa Tallinnast. Olen väikeettevõtja, arendan disainmööbli brändi Ra Sun ja sisustusbrändi Hoog. Oma 47 aasta jooksul olen tegelenud põhiliselt käsitöö ja kultuuriga – ehitus, restaureerimine, kultuuritoimetaja, muusik jms. Enamuse oma tööeast olen olnud ise endale tööandja, hindan kõrgelt sõltumatust ja vabadust. Minu kireks on puutumatu loodus, loomingulised ja vabad inimesed ning elurikkus. Astusin ERE liikmeks, sest tundus, et lõpuks ometi on tekkinud Eestis selline poliitiline liikumine, mille eesmärgiks on luua elukorraldus, millisest olen palju unistanud.

Miks?

On üsna ilmne, et käes on suurte muutuste aeg ja valida on mitmeid teid, kuidas ja kuhu edasi liikuda. Ma millegipärast ei kahtle, et ERE kurss on selline, milleni jõuavad väga paljud inimesed – võib-olla mitte kohe, sest ERE eesmärgid on võrreldes hetkeseisuga suhteliselt radikaalsed – aga siiski üsna pea, sest aeg sunnib tagant ja hetkel kehtivad poliitika- ja majandusmudelid on stagneerunud ja ebaefektiivsed.

Mida?

Minu jaoks isiklikult on olulisemad teemad looduskeskkonna säilitamine ja inimtegevusest puutumatu looduse osakaalu suurendamine. Samuti väikeettevõtluse, ringmajanduse ja kogukonnapõhise ühiskonna arendamine. Valides mind, toetate ERE–t ja temas sisalduvaid entusiastlikke spetsialiste viima ellu unistust Eestist, mis oleks eeskujuks kogu maailmale.

Kuidas?

Eesti – nutikas ökoriik, mis on üle maailma tuntud rikkumata looduskeskkonna poolest.  Riik, kus panustatakse esmajärjekorras inimeste harimisele, kus riigi ja ühiskonna arengut veavad spetsialistid, mitte ainult poliitikud. Riik, kus on üle saadud asjade ja edu kultusest ja kus valdav osa ühiskonnast elab päriselt selle nimel, et meie lastel oleks puhtam, parem ja ilusam maailm.

Kutsun üles kõiki inimesi tegema midagigi meie looduskeskonna säilitamiseks, olgu selleks siis ERE-ga liitumine, teadusuuringute läbiviimine või igapäevase tarbimise muutmine keskkonnasõbralikumaks – iga liigutus loeb!

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee