660 ALEXANDER LINNAMÄE

660 ALEXANDER LINNAMÄE

Ettevõtja

Miks ?

Elurikkuse erakond seisab looduse kui terviku eest ja mõistab selle ületamatut tähtsust inimese heaolus. Eluslooduse ja elurikkuse seisukord ja selle halvenemine on niivõrd kriitiline, et keskkonnakaitse peab muutuma riigi juhtimise kõige tähtsamaks ülesandeks. Ilma eluslooduseta ei ole inimelu võimalik. Elurikkuse erakond seisab tugevate kogukondade eest. Kogukonnad soodustavad aga kohalikku ja isemajandamist, mis on kõige loodussõbralikum majanduse struktuur. Lisaks sellele aitavad tugevad kogukonnad säilitada Eesti mitmekesist kultuuri. Oluline on, et need kogukonnad tegutsevad üle terve Eestimaa, sest iga paik ja kogukond on ainulaadne. Eesti parimaks julgeoleku tagatiseks on see, kui inimesed soovivad elada ja elavad Eestimaa igas nurgas. Seal, kus ei ela Eesti inimesi, ei ole Eestimaa, vaid tühermaa.

Mida ?

Valituks saades seisan eelkõige selle eest, et riik panustaks teiste piirkondadega võrdselt Kagu-Eesti arengusse. Teiseks seisan kõigi väikeste, loodussõbralike ja maal tegutsevate ettevõtete eest.

Kuidas ?

 1. Luban algatada väikestele, loodussõbralikele ja maal tegutsevatele ettevõtetele maksuerisuste tegemise.
  Kusjuures loodussõbralik tähendab tõendatult elurikkust säilitavaks või taastavaks olemist.
 2. Toetan Oliver Loode plaani anda seto ja võro keeltele regionaalkeele staatus.
 3. Luban hääletada RB projekti vastu praegusel kujul ja suunata sellest vabaks jäävad vahendid
      maapiirkondade arenguks, mh praeguse raudtee taristu kaasajastamiseks.
 4. Hääletamisel on minu jaoks mõju loodusele tähtsam kui mõju majanduskasvule.
 5. Luban vähendada riiklike ametnike hulka ja anda KOV-dele rohkem otsustusõigust ja -vabadust.
 6. Lõpetada PRIA ehk Põllumajandus represseerimise ja inkvisitsiooni ameti kuritegelik vaenulikkus
  väiketalunike suhtes.

Sündisin ja kuni koolini elasin Tartus, seejärel kuni gümnaasiumi lõpetamiseni Tallinnas. Õppisin Manchesteri ülikoolis ja lõpetasin matemaatika erialal. Hiljuti kolisin tagasi Lõuna-Eestisse, elan praegu Otepää lähistel. Hetkel töötan talutöölisena, et põlise linnaelanikuna saada tuttavaks maatöödega.

Ma olen tulevane taluperemees. Ma tahan rajada jätkuloomelise (ingl. k. permaculture) ehk loodusega koos töötava talumajapidamise, mis suurendaks liigirikkust, mulla loomulikku viljakust, näeks võrratult kaunis välja, annaks puhast toitu ja vett ja oleks isemajandav. Ühesõnaga, tahan oma elus tervikuna olla loodusele kasulik, mitte (vähem) kahjulik. Kindlasti soovin õpetada ja levitada teadmisi jätkuloomest ja loodusega kooskõlas elamise õnnelikkusest.

Mulle meeldib olla õues. Hindan kohalikku, looduslikku ja käsitööd.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee