645 AGO SAMOSON

645 AGO SAMOSON

Füüsik

Hariduselt füüsik, püüan rakendada oskusi nii meditsiinis, näiteks Alzheimeri ravil, kui uue põlvkonna akude arendamisel. Meie Tallinna Tehnikaülikooli laboris arendatud seadmed on aktiivsel kasutusel pooltes maailma esikümne ülikoolidest.

Miks?

ERE on esimene poliitiline kooslus, kes käsitleb aega, loodust, tehnoloogiat, ühiskonda ja indiviidi ühtsena. Püüame kõigi kodanike kaasamisel leida parimaid võimalusi igaühe eneseteostuseks, võimalust elada kaua terve ja tegusana. Selleks, lähtuvalt kogemusest kõrgtehnoloogia firmades ja parimates ülikoolides, pean vältimatuks põhjalikku ümberkorraldust teadus-arendustegevuses kui peamises uue lähenemise allikas. Eesti ühiskonna kõigi osade veduriks peaks olema mõistlik majandamine, mis tuleneb korralikust eeltööst ja teadusest. See motiveerib õppima/töötama, hoidma tervist ja keskkonda.

 

Kuidas?

 • tehingupõhise auomaatse maksusüsteemi kasutuselevõtt (progresseeruv sõltuvalt firma käibest et taskaalustada suhet väikeettevõtetesse), see asendab nii tulu- kui käibemaksu
 • metsanduse ja põllumajanduse ökoloogiline võimestamine
 • põhivajaduste transpordi ja jaemüügi kulude vähendamine
 • riigikulude, eriti maksuameti ja sotsiaalhalduse (osakud) kulude vähendamine
 • intensiivpõllumajanduse otsese ja kaudse subsideerimise kaotamine
 • teadus-arendustöö integreerimine hariduse ja majanduslike/ökoloogiliste vajadustega, rahvusprogrammide kujundamine
 • ökoloogilise jalajälje maksustamine
 • 3. põlvkonna urbanismi toetamine
 • riiklik abi sini- ja ringmajandusele, põllumajanduslikule väike- ja hobitootmisele :
 • professionaalne nõustamine,
 • kohalike toodete andmebaas
 • transpordi- ja muude tehnikaühistute toetamine
 • koordineeritud hanked side/digitehnoloogiale ja väikevahenditele
 • raamatupidamisteenus
 • agro-, talu- ja loodusturismi süsteemi loomine
 • meetmete süsteem kodanikele maa pikaajalisele kasutusele andmiseks
 • mittekodanikele kuuluva kapitali (s.h. maa ja metsa) kõrgem maksustamine
 • üldine kaugtööjõu maksusoodustus (enne tehingupõhise maksusüsteemi jõustumist).
 • kõrvalmõjude panus: tervishoiu, julgeoleku, hariduskulude vähenemine
 • vanusest sõltuv üldine kodanikuosak (max ca 28a- doktorantuuri lõpetamisel),
 • maksu- ja osakusüsteemi piloot-projektina Ida-Virumaa/Vene piiriäärse ala vabakaubandustsooni loomine

Õppimine peab kujunema õpilase enda sooviks ja vastutuseks, kogu haridustee tuleb integreerida majandusega

 • eelkool ja algkool: laiem manuaalne ja vaimne kirjaoskus, mis sisaldab programeerimist, tervishoidu, keskkonnahoidu, pere- ja ühiskonna liikmeks olekut.
 • keskaste: probleemipõhine kirjaoskuse süvendamine, õppida õppima etapp
 • ülikool: projektipõhine laboritöö ja ainevalik tenuuriteadlaste juhendamisel, põhiliselt iseseisev aineõpe baseerudes keskastme oskustele,
 • tenuur: kuni 10 a peale doktorikraadi, ettevalmistus oma ettevõtte loomiseks või rahvusprogrammi täitmiseks

Teadustegevus: www.etis.ee/CV/Ago_Samoson/est

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee