Select Page

KÕIKEHÕLMAV JULGEOLEK JA KINDLUSTUNNE

Riigi laiapõhjaline julgeolek ning inimese, pere- ja kogukonna kindlustunne tugineb erinevate valdkondade harmoonilisele koostööle ja arengule. Lisaks otsesele riigikaitsele on äärmiselt tähtsad veel rahva tervis, sotsiaalne kaitstus, kultuuri kestmine, vee-, toidu-, õigus-, küber- ja energiajulgeolek. Aluspõhimõtteks on inimeste kogukondliku hakkamasaamise jõustamine ning isikliku aktiivsuse soodustamine.

Soosime kogukondlikult tugevat hajutatud julgeolekut. See hõlmab ühist selget arusaama oma varadest ja väärtustest ning nende ühist kestlikku hoidmist üle põlvkondade, samuti kestlikku energia- ja toidutootmist kogu- ning perekondades kohapeal või lähikonnas, ühtlasi ühtehoidvust riigi- ja looduskaitses, lisaks üksteise abistamist ja toetamist tervise hoidmisel ning parandamisel.

.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee
Kontakt
Meediale