KOGUKONDLIKKUS EHK HAJUS RIIK

 

  • Lähiümbruse elu- ja ettevõtluskeskkonda puudutavates otsustes suurendame kohalike kogukondade õigusi. Kogukondades peab olema esmane otsustusõigus elutegevuse planeerimisel ja korraldamisel, sh ka näiteks riigimetsade majandamise ulatuse ja iseloomu üle otsustamisel.

  •  Eesti põliskogukondade ja pärandkultuuride hoidmine ning jõustamine tugevdab kogukondade toimetulekut ja toetab ühistegevuste keskset regionaalpoliitikat.
  •  Kogukondlik otsustusmudel peab lähtuma elurikkuse ja elukeskkonna pikaajalisest säilimisest, sisaldades vajalikku selget vastutust ning järelevalvefunktsioone.

 

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee