Select Page

KOGUKONDLIKKUS EHK HAJUS RIIK

Lähiümbruse elu- ja ettevõtluskeskkonda puudutavates otsustes suurendame kohalike kogukondade õigusi. Kogukondades peab olema esmane otsustusõigus elutegevuse planeerimisel ja korraldamisel, sh ka näiteks riigimetsade majandamise ulatuse ja iseloomu üle otsustamisel.

Eesti põliskogukondade ja pärandkultuuride hoidmine ning jõustamine tugevdab kogukondade toimetulekut ja toetab ühistegevuste keskset regionaalpoliitikat.

Kogukondlik otsustusmudel peab lähtuma elurikkuse ja elukeskkonna pikaajalisest säilimisest, sisaldades vajalikku selget vastutust ning järelevalvefunktsioone.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee
Kontakt
Meediale