ALT-ÜLES TOIMIV TÕHUS RIIK

 

 

  • Muudame riigisüsteemi lihtsamaks ja tõhusamaks, kus bürokraatia asemel toimib avatud ja ennastjuhtiv kodanikuühiskond. Suurendame kodaniku vastutust ja vähendame riigi rolli.

  • Kõige mõjusam ja otstarbekam viis ühiskonna toimimiseks on konkreetsete otsustamiste ja vastutuse viimine tasandile, kus neid lahendusi igapäevaselt vajatakse. Loome eeldused, et kodanikud oleksid mõjudest ja alternatiividest informeeritud ja saaksid teha kaalutud otsuseid.

  • Muudame igapäevaste elukorralduslike otsuste planeerimist ja vastuvõtmist selliselt, et neis saaks kaasa lüüa kõik protsessidest mõjutatavad ka tegelikult , mitte vaid formaalselt.

  • Muudame valimisseadust selliselt, et Riigikogu valimistel saaks osaleda kodanike ja/või erakondade valimisliidud ning et kõik valimistel saadud mandaadid jagataks avatud nimekirjade põhimõttel.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee