Select Page

KAASAEGNE JA RIKASTAV HARIDUS

Loome ja viime ellu uue paindliku haridusmudeli, mis arvestab üleilmsete ökoloogiliste, tehnoloogiliste ja ühiskondlike muutustega ning uue põlvkonna vajadustega muutuvas ühiskonnas. Toetame isiksusekeskset lähenemist.

Asendame reproduktiivõppe erinevate aktiivõppe meetoditega ning anname õppijale senisest palju suuremad valikud. Õppesisus saavad senisest suuremal määral esindatud loodus- ja keskkonnateadlikkus, kestliku arengu printsiibid, põliskultuur, loovus ja innovatsioon.

Ühiskond muutub tänu tehnoloogia arengule järjest enam meeskonna- ja võrgustikutöö põhiseks. Seega liigume omaette ja võistlevalt mõtlemiselt ning tegutsemiselt hariduse vallas võrgustikepõhisele tegutsemisele kõigil haridus-, teadus- ja kunstiloome tasanditel.

Kaasame haridusmaastiku, eriti kohaliku koolielu kujundamisse kogukonnad, kes saavad otsustava rolli. Toetame elukestva õppe keskuste ja võrgustiku arengut.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee
Kontakt
Meediale