KAASAEGNE JA RIKASTAV HARIDUS

  • Loome ja viime ellu uue paindliku haridusmudeli, mis arvestab üleilmsete ökoloogiliste, tehnoloogiliste ja ühiskondlike muutustega ning uue põlvkonna vajadustega muutuvas ühiskonnas. Toetame isiksusekeskset lähenemist.

  • Asendame reproduktiivõppe erinevate aktiivõppe meetoditega ning anname õppijale senisest palju suuremad valikud. Õppesisus saavad senisest suuremal määral esindatud loodus- ja keskkonnateadlikkus, kestliku arengu printsiibid, põliskultuur, loovus ja innovatsioon.

  •  Ühiskond muutub tänu tehnoloogia arengule järjest enam meeskonna- ja võrgustikutöö põhiseks. Seega liigume omaette ja võistlevalt mõtlemiselt ning tegutsemiselt hariduse vallas võrgustikepõhisele tegutsemisele kõigil haridus-, teadus- ja kunstiloome tasanditel.
  •  Kaasame haridusmaastiku, eriti kohaliku koolielu kujundamisse kogukonnad, kes saavad otsustava rolli. Toetame elukestva õppe keskuste ja võrgustiku arengut.

 

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee