Elurikkuse Erakond

Elurikkuse Erakond on registreeritud


21. novembril 2018  kell 15.19 tegi Tartu Maakohtu registriosakond esmakande, millega registreeriti Elurikkuse Erakond MTÜ.

Loe meie pressiteadet.


ELURIKKUSE ERAKONNA SIHID

Loome Eestile uue suure loo – maheda ja nutika Ökoriik Eesti.

Elurikkuse Erakond soovib heade inimeste, kogukondade, nutika majanduse ja puhta looduse Eestit. Meil on ideed, kuidas inimesi ja keskkonda hoides ning tähtsustades Eesti elukorraldust muuta. Me soovime Eestit, kus me ei pea omaenda riigi eest metsi ja looduslikke pühapaiku kaitsma ega ebavajalikult suurte või moraalselt aegunud arenduste vastu võitlema. Me soovime Eestit, kus targad ja loovad inimesed elavad ning tegutsevad hoolides oma kaasmaalastest ning elukeskkonnast.

Kogukondade Eesti – riigi ümbermõtestamine kogukondade ning neid moodustavate inimeste kaudu.

Kogukondade Eesti idee ulatub kogukonnapõhisest sotsiaaljulgeolekust tarkvarapõhise otsedemokraatiani. Elurikkuse Erakonna algatajate arvates ei peaks riigikorraldus hargnema teenusepakkumise loogika alusel “keskvõimust ääremaadele”, kus kodanik on taandatud kliendiks. Vastupidi, inimeste riik algab algatusvõimelistest kodanikest, kes koonduvad huvi- ja vajaduspõhistesse kogukondadesse, mis omakorda moodustavad tõhusa ja mõtestatud riigiaparaadiga ühiskonna.

Tarkade inimeste Eesti.

Nutika riigi moodustavad targad inimesed – tehnoloogia, majanduse ning loometegevuse vastastikuseks võimendamiseks tuleb investeerida haridusse, teadus- ja kunstiloomesse ning innovatsiooni. Kiirelt muutuvas maailmas paindlikult tegutsemiseks on vaja loovust ning uudsete lahenduste välja töötamiseks tuleb kasutada laialdasi teadmisi kõikvõimalikest teadusharudest. Tark riik peab toetama inimeste erinevaid võimekusi, soodustama pädevuste omavahelist lõimet ja õppimis- ja koostöövõimekust. Tark ühiskond investeerib oma inimeste arengusse.

Põimepõhises riigis on julge elada. Laiahaardelise julgeolekukontseptsiooni mõtestatud teostamine.

Elurikkuse Erakond näeb sotsiaalvaldkonna tugevust julgeolekuküsimusena. Samuti aitavad julge olla hästi korraldatud arstiabi, hajutatud energiavõrgud, läbimõeldud toidu- ja veejulgeolek ning keskkonnakaitse. Ka haridust ning laiemalt kultuuri arendamist tuleb vaadata julgeolekuküsimusena, rääkimata küber-, õigus-, sise- ning riigikaitsest. Julgeolekuid peab arendama kogukonnatasandilt lähtudes.

 Koostöine Eesti. Ühiskonda liidab ühine eesmärk parema ja mõttekama elu suunas.

Eesti vajab lepitajat. Samavõrd, kui meie ühiskond vajab uut suurt narratiivi, vajab ta ka võimalust väljuda vastandumistest. Me ei vaja “kultuurisõda” ega poliitilist vasak-parem jaotumist vaid oma kultuuri väärtustamist nii sõnas kui teos. Mitte vähemused ja võõrsilt tulnud ei ohusta Eesti kultuuri, vaid kasuahnus ning hoolimatu suhtumine kaasmaalastesse ja looduskeskkonda, mis lõikab läbi omakultuuri juured.

Elurikkuse Erakond soovib olla see poliitiline jõud, kes ei lange tüliõhutamise ja kerge raha lõksu. Meil on vaja hoida oma metsi, oma maad, omi inimesi, kesk- ja kogukondade elurikkust.

Elurikkuse Erakonna ideeloomet toetab apoliitiline teaduspõhine mõttekoda.

Elurikkuse Erakond on ainulaadne poliitilise sekkumise vorm, mille kõneisikud (kandidaadid valimistel) toetuvad teadlastest ja ühiskonnategelastest moodustunud mõttekoja Parem Ilm ühisele tarkusele. See mudel võimaldab oma teadmistega panustada ka nendel inimestel, kes ei soovi ise poliitikas osaleda, ent tunnevad, et nende panus Eesti arengusse on vajalik. Parema Ilma liikmeskonna moodustavad arukad ja tegusad inimesed, kellele läheb korda eesti keele ja kultuuri elujõulisuse kestmine läbi aegade, uuendusliku ökoriigi idee arendamine, keskkonnakaitse, sinimajandus, hea ja inimsõbralik haridus, teadus- ja kunstiloome toetamine ning kogukonnapõhine ühiskond.  Loe lisaks->>


 

LIITU MEIEGA